BELÉPÉS

Etikai kódex

 

 

 

A Győri Fotóklub Egyesület

 

ETIKAI KÓDEXE

 

 

 

 


 

 

Általános bevezetés


Az Etikai Kódexben rögzített előírások a Győri Fotóklub Egyesület tagjaira vonatkoznak.

Célja:
Az egyesület tagjainak etikai segítése, a normák meghatározása, figyelem felhívása az irányelvekre és ezek betartására.Etikai elvárások a Győri Fotóklub Egyesület részéről

 

 • Az egyesület tagjai az alkotó tevékenységet az emberi méltóság megőrzésével, a törvények betartásával, mások sérelme nélkül végezzék.
 • A fotós az alkotó munka során ne adjon arra okot, hogy elmarasztalás érje fellépése, magatartása miatt.
 • Tevékenysége során a személyiségi jogokat ne sértse.
 • Tiszteletben tartva mások munkáját, alkotói jogát, véleményszabadságát, a Szerzői Jogról szóló törvény szerint járjon el.
 • Mindenkor a kulturált emberhez méltó érintkezés, kapcsolatteremtés szabályait betartva végezze a klubhoz kötődő tevékenységét.
 • A klubban, és klub érdekében végzett bármilyen tevékenység során a klubtag semmilyen kárt és hátrányt nem okozhat a klubnak .
 • Követelmény a Klub Alapszabályának, és Etikai Kódexének betartása.
 • Az tagok, az egyesület célkitűzéseinek, feladatainak szellemében a klubéletében lehetőségeikhez mérten aktívan részt vegyenek.
 • Elvárt a közgyűléseken való személyes részvétel, az ott meghatározott döntéseknek megfelelő jövőbeni tevékenység.
 • Elvárt a személyes tevékenység, és példamutatásnak köszönhető eredményes működés, valamint népszerűsítés elősegítése a Győri Fotóklub Egyesületet illetően.
 • Az egyesület tagjai népszerűsítsék az egyesület tevékenységét az előző pontban foglaltban túlmutatóan is, a fotográfiával kapcsolatban tegyenek említést arról, hogy Ők a Győri Fotóklub Egyesület tagjai. (pl. pályázati sikerek, publikációk, más szervezet keretein belül történő kiállítás esetén)
 • A Győri Fotóklub Egyesület tagjai Győr városban nem csatlakoznak más fotósszervezethez, fotósközösséghez, ott tagságot nem vállalnak, képeiket más szervezet keretein belül nem publikálják
 • A tagok alkotásaikat az egyesület rendelkezésére bocsátják a szerzői jog figyelembevételével közös munkásságukat reprezentáló kiállítások megrendezéséhez, illetőleg országos, vagy nemzetközi pályázatokon való részvételhez, közös kiadványok készítéséhez.
 • A egyesület tagjaként a tagság körében ellentmondásokkal terhes légkör teremtése, és mások jó hírének öncélú rombolása nem megengedett.
 • A tagok tájékoztatják az egyesület vezetőségét önálló kiállításaikról.
 • A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat magukra kötelezőnek ismerik el.
 • A közgyűlés által megállapított tagdíjat a megadott határidőre fizessék be.Eljárás az Etikai Kódex megsértése esetén

 

 • Az Etikai Kódex megsértése esetén a Győri Fotóklub Egyesület elnöksége az illetékes.
 • Az elnökség kötelessége a vétséggel kapcsolatos tényfeltárás, majd ezt követően objektív döntés meghozatala a vétség mértékétől függően az érintett taggal, tagokkal kapcsolatban, melyek a következők lehetnek:

- az eset kivizsgálását követően a vétség semmissé tétele, erről a tagok informálása a jó hírnév megőrzésének érdekében
- figyelmeztetés
- megrovás
- tagsági viszony felfüggesztése
- tagsági viszony megszüntetéseGyőr 2013. április 29.